تاریخچه

این مجموعه فعالیت های خود را از سال 1366 در راستای تأمین مواد اولیه مصرفی مورد نیاز واحدهای تولیدی، تبلیغاتی، چاپ (سیلک، افست و دیجیتال) و بسته بندی، دکوراسیون و صنایع خودروسازی شروع نمود و بر این اساس سعی بر تأمین کالاهای مورد نیاز از کارخانجات معتبر از کشورهای مختلف نمود و در این راستا شرکت تجارتگران الوند طلائی (TAT) در سال 1379 تأسیس و فعالیت خود را گسترش داد.
با توجه به توانائی ها و دانش فنی و تجربه موجود در مدیریت این مجموعه، تصمیم به تأسیس کارخانه دناچسب پلاست (DCP) در سال 1395 گرفته شد و تولید انواع فیلم های PVC پشت چسبدار جهت انواع چاپ، بسته بندی و دکوراسیون (به صورت رول و ورق) و تولید انواع چسب های دو-طرفه (جهت مصارف صنعتی و خانگی)، فویل آلومینیوم پشت چسبدار را شروع نمود.
هدف ما در این مجموعه این است که در کار خود بهترین باشیم.

سابقه فعالیت

این مجموعه فعالیت های خود را از سال 1366 در راستای تأمین مواد اولیه مصرفی مورد نیاز واحدهای تولیدی، تبلیغاتی، چاپ (سیلک، افست و دیجیتال) و بسته بندی، دکوراسیون و صنایع خودروسازی شروع نمود و بر این اساس سعی بر تأمین کالاهای مورد نیاز از کارخانجات معتبر از کشورهای مختلف نمود و در این راستا شرکت تجارتگران الوند طلائی (TAT) در سال 1379 تأسیس و فعالیت خود را گسترش داد.
با توجه به توانائی ها و دانش فنی و تجربه موجود در مدیریت این مجموعه، تصمیم به تأسیس کارخانه دناچسب پلاست (DCP) در سال 1395 گرفته شد و تولید انواع فیلم های پیویسی پشت چسبدار جهت انواع چاپ، بسته بندی و دکوراسیون (به صورت رول و ورق) و تولید انواع چسب های دو-طرفه (جهت مصارف صنعتی و خانگی)، فویل آلومینیوم پشت چسبدار را شروع نمود.
هدف ما در این مجموعه این است که در کار خود بهترین باشیم.

حیطه فعالیت

این مجموعه فعالیت های خود را از سال 1366 در راستای تأمین مواد اولیه مصرفی مورد نیاز واحدهای تولیدی، تبلیغاتی، چاپ (سیلک، افست و دیجیتال) و بسته بندی، دکوراسیون و صنایع خودروسازی شروع نمود و بر این اساس سعی بر تأمین کالاهای مورد نیاز از کارخانجات معتبر از کشورهای مختلف نمود و در این راستا شرکت تجارتگران الوند طلائی (TAT) در سال 1379 تأسیس و فعالیت خود را گسترش داد.
با توجه به توانائی ها و دانش فنی و تجربه موجود در مدیریت این مجموعه، تصمیم به تأسیس کارخانه دناچسب پلاست (DCP) در سال 1395 گرفته شد و تولید انواع فیلم های پیویسی پشت چسبدار جهت انواع چاپ، بسته بندی و دکوراسیون (به صورت رول و ورق) و تولید انواع چسب های دو-طرفه (جهت مصارف صنعتی و خانگی)، فویل آلومینیوم پشت چسبدار را شروع نمود.
هدف ما در این مجموعه این است که در کار خود بهترین باشیم.