محصول جديد شركت دنا چسب پلاست

فويل آلومينيوم پشت چسبدار ميباشد كه جهت عايق بندي و ايزولاسيون بكار ميرود. در توليد اين محصول از فويل آلومينيوم با ضخامتهاي ٣٠ و ٤٠ ميكرون و چسب پايه حلال نفتي استفاده ميشود. Size: 125 cm X 45 m