محصول جديد شركت دنا چسب پلاست

شركت دنا چسب پلاست توليد فيلم PVC پشت چسبدار به صورت ورق به ابعاد ١٠٠ سانت در ٧٠ سانت را شروع نموده است. از اين فيلم هاي PVC پشت چسبدار كه در دو مدل كارون و دنا عرضه شده اند ميتوان جهت چاپ سيلك ، افست و ديجيتال استفاده تموز. ساير: ١٠٠ سانت در ٧٠ سانت هر بسته شامل صد ورق ميباشد